Оммавий таклиф
Оммавий таклиф Юлия Эрц ўқув марказининг оммавий таклифи (таклифи) " Аутизм. Хулқ-атвор таҳлилига асосланган тузатиш ишлари-АБА. Назария ва амалиёт" ўқув хизматларини кўрсатиш ва товарларни сотиш тўғрисида.
* Атамалар ва таърифлар
1.1. Ушбу таклифда, агар контекст бошқача талаб қилмаса, қуйидаги атамалар қуйидаги маъноларга эга ва унинг ажралмас қисми ҳисобланади:
Сотувчи-МЧЖ " Юлия Эрц "(YULIA ERZ LTD) рўйхатдан ўтиш рақами 516792173. Юридик манзили:Исроил, Казрин, Мигдал кўчаси 35; тел.: + 972532739445; Электрон почта: yuliaerz@gmail.com
Харидор-ушбу таклиф шартлари бўйича оммавий оферта қабул қилган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахс.
Ахборот сайти-Internet манзилида жойлашган сотувчининг расмий ахборот сайти https://aba-kurs.uz . Ушбу шартнома доирасида "ахборот сайти", "веб-сайт", шунингдек Internet манзиллари тушунчаси https://aba-kurs .uz ва ҳосилалари aba-kurs.com улар Эквивалент ва таклиф контекстига кўра ҳақиқий талқин қилинади.
Масофавий таълим веб-сайти-Internet манзилида жойлашган сотувчининг расмий масофавий таълим веб-сайти http://www.abakurs.ru /. Ушбу шартнома доирасида "масофавий ўқитиш веб-сайти" тушунчаси, шунингдек Internet манзиллари http://www.abakurs.ru / ва ҳосилалари abakurs.ru улар Эквивалент ва таклиф контекстига кўра ҳақиқий талқин қилинади.
Маҳсулот—бу томонлар ўртасидаги келишув объекти, кундузги ёки масофавий курс, ўқув ёки семинар, сотувчининг ахборот сайтида сотилиши мумкин бўлган қўлланмалар ва китоблар.
Буюртма-бу веб-сайтда танланган товарларни сотиб олиш ва етказиб бериш бўйича харидорнинг тегишли равишда бажарилган сўрови.
* Умумий қоидалар
2.1. Ушбу оммавий оферта (бундан буён матнда шартнома деб аталади) «YULIA ERZ LTD» компаниясининг ушбу таклифда белгиланган шартлар асосида «YULIA ERZ LTD» билан товарларни сотиш шартномасини тузиш учун ҳуқуқий лаёқати ва зарур ваколатига эга бўлган ҳар қандай шахсга расмий таклифидир. шартноманинг барча муҳим шартлари.
2.2. Муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва истеъмолчилар ҳуқуқлари соҳасидаги муносабатлар Узбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, Узбекистон Республикасининг "Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги қонун билан тартибга солинади.
* Шартнома предмети ва товарларнинг нархи
3.1. Сотувчи пул ўтказади ва харидор ушбу шартнома шартларига мувофиқ товарларни қабул қилади ва тўлайди.
3.2. Товарларнинг нархи сотувчи томонидан бир томонлама ва шубҳасиз белгиланади ва Internet манзилида жойлашган ахборот сайтининг саҳифаларида кўрсатилади: https://aba-kurs.uz
3.3. Товарларнинг нархи Ақш долларида кўрсатилган.
* Шартнома тузиш вақти
4.1. Ушбу шартнома матни оммавий оферта ҳисобланади.
4.2. Ушбу таклифни (шартномани) қабул қилиш харидор томонидан ушбу таклиф шартларига мувофиқ товарларга буюртмани бажариши ҳисобланади.
4.3. Ушбу таклифни қабул қилиб, харидор бунга рози бўлади:
- харидорнинг маълумотлари (шу жумладан шахсий маълумотлар) у томонидан ихтиёрий равишда тақдим этилади;
- харидорнинг маълумотлари (шу жумладан шахсий маълумотлар) очиқ Internet-алоқа каналлари орқали электрон тарзда узатилади;
- харидорнинг маълумотлари (шу жумладан шахсий маълумотлар) сотувчига ушбу офертада кўрсатилган мақсадларни амалга ошириш учун берилади ва ушбу офертада кўрсатилган мақсадларни амалга ошириш учун учинчи шахсларга берилиши мумкин;
- харидор маълумотлари (шу жумладан шахсий маълумотлар) сотувчи томонидан алоқа каналлари орқали харидор билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш орқали товар ва хизматларни илгари суриш учун ишлатилиши мумкин;
- фирибгарлик ҳаракатларидан қўшимча ҳимоя қилиш учун харидор томонидан кўрсатилган маълумотлар (шу жумладан шахсий маълумотлар) тўловларни амалга оширувчи банкка ўтказилиши мумкин https://aba-kurs.uz буюртмалар;
- харидорнинг рўйхатга олиш маълумотларини (шу жумладан шахсий маълумотларни) қайта ишлашга берган розилиги муддатсиз бўлиб, харидор ёки унинг қонуний вакили томонидан почта алоқаси орқали сотувчига ёзма ариза бериш орқали бекор қилиниши мумкин.
4.4. Харидорнинг ушбу таклифни қабул қилиши асосида тузилган шартнома-бу харидор ҳеч қандай истисносиз ва/ёки шартларсиз қўшиладиган қўшилиш шартномаси.
4.5. Харидор томонидан буюртма бериш факти харидор томонидан ушбу шартнома шартларини қабул қилишнинг сўзсиз факти, шу жумладан харидорнинг сотувчига унинг буюртмаси ҳолати тўғрисида электрон хабарлар ва сифатни яхшилаш бўйича сўровномалар юборишига розилиги мижозларга хизмат. Товарни сотувчидан сотиб олган (товарга буюртма берган) харидор ушбу шартнома шартларига мувофиқ сотувчи билан муносабатларга кирган шахс ҳисобланади.
* Буюртма Бериш
5.1. Сотувчи веб-сайтда тақдим этилган товарлар унинг омборида мавжудлигини таъминлайди. Маҳсулот билан бирга келадиган тавсифлар / хусусиятлар тўлиқ деб даъво қилмайди ва хатоликларни ўз ичига олиши мумкин.
5.2. Тўлиқ ёки қисман олдиндан тўланган буюртма бекор қилинган тақдирда, бекор қилинган товарларнинг қиймати сотувчи томонидан харидорга товарни тўлаш тартибида, тўловни амалга ошириш харажатларини ҳисобга олмаганда, ҳар бир алоҳида ҳолатда келишилган даражада қайтарилади.
5.3. Харидор нотўғри маълумотни тақдим этиш учун тўлиқ жавобгардир, бу эса сотувчининг харидор олдидаги мажбуриятларини тўғри бажара олмаслигига олиб келади.
5.4. Веб-сайтга буюртма берилгандан сўнг, харидорга товарларни етказиб беришнинг кутилаётган санаси ёки ўқув хизматларини тақдим этишнинг бошланиш санаси тўғрисида маълумот, шунингдек электрон почта орқали буюртма қилинган товарларга киришни таъминлаш учун зарур бўлса, масофавий ўқитиш веб-сайтига кириш учун маълумотлар буюртмани жойлаштиришда харидор томонидан кўрсатилган манзилга хабар тақдим этилади.
5.5. Агар сотувчининг фикрига кўра объектив сабаблар бўлса, товарларни етказиб бериш санаси сотувчи томонидан бир томонлама ўзгартирилиши мумкин.
* Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

6.1. Сотувчи ўз зиммасига олади:
6.1.1. Ушбу шартнома тузилган пайтдан бошлаб ушбу шартнома шартларига ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ харидор олдидаги барча мажбуриятларни тўлиқ таъминлаш. Сотувчи форс-мажор ҳолатларида шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаслик ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.
6.1.2. Харидорнинг шахсий маълумотларини қайта ишлашни ташкил этиш ва шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш бўйича Узбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда қайта ишлаш.
6.2. Сотувчи қуйидагиларга ҳақли:
6.2.1. Ушбу шартномани, тегишли хизматлар учун маҳсулот нархлари ва тарифларини, товарларни тўлаш ва етказиб бериш усуллари ва шартларини саҳифаларга жойлаштириш орқали бир томонлама Ахборот сайтида ўзгартириш. Барча ўзгаришлар нашр этилгандан сўнг дарҳол кучга киради ва бундай нашр қилинган пайтдан бошлаб харидор эътиборига етказилади.
6.2.2. Харидор билан телефон суҳбатларини ёзиб олиш.
6.2.3. Харидорнинг розилигисиз шартномани бажариш учун уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини учинчи шахсларга ўтказишга.
6.2.4. Буюртмачи томонидан буюртма қилинган товарларни етказиб беришдан олдин сотувчи буюртмачидан буюртма қилинган товарларни 100% олдиндан тўлашни талаб қилишга ҳақли. Сотувчи бундай тўлов бўлмаган тақдирда товарни мижозга етказиб беришни рад етишга ҳақли.
6.2.5. Сотувчи бир вақтнинг ўзида мижозга етказиб бериладиган товарларга чекловлар қўйиш ҳуқуқига ега.
6.2.6. Ахборот сайтига ташриф буюрувчининг IP-манзили ва масофавий ўқитиш сайти ҳақида маълумот олингани. Ушбу маълумот меҳмонни аниқлаш учун ишлатилмайди ва учинчи шахсларга ўтказилмайди.
6.2.7. Сотувчи харидорга товарлар тўғрисидаги маълумотлар билан электрон почта ва СМС-хабарлар орқали реклама ва ахборот хабарларини юбориш ҳуқуқига ега. Почта жўнатмаларининг сони сотувчи томонидан мустақил равишда, бир томонлама белгиланади.
6.2.8. Сотувчи харидорнинг буюртмасини бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига ега.
6.2.9. Сотувчи етказиб беришнинг бир куни учун буюртма қилинган товарлар миқдорига чекловлар қўйиш ҳуқуқига ега.
6.3. Харидор куйидаги мажбуриятларини олади:
6.3.1. Шартнома тузилишидан олдин, шартноманинг мазмуни ва шартлари, сотувчи томонидан онлайн-дўконда таклиф этилаётган товарларнинг нархи билан танишинг.
6.3.2. Сотувчининг харидор олдидаги мажбуриятларини бажаришда, иккинчиси уни харидор сифатида ноёб тарзда аниқлайдиган ва харидорга тўланган товарларни етказиб бериш учун етарли бўлган барча керакли маълумотларни тақдим этиши керак.
6.3.3. Буюртма қилинган товарлар ва уларни ушбу шартнома шартларига мувофиқ етказиб бериш учун тўлаш.
6.3.4. Сотиш қоидаларига риоя қилинг.
6.3.5. Веб-сайтда буюртма қилинган товарларни бизнес мақсадларида ишлатмаслик.
6.4. Харидор қуйидагиларга ҳақли:
6.4.1. Харидор электрон почта ва смс-хабарларни қабул қилишдан бош тортиш ҳуқуқига ега, бунинг учун у электрон почта орқали тегишли сўров юбориши керак yuliaerz@gmail.com .
* Жисмоний товарларни етказиб бериш
7.1. Товарларни харидорга етказиб бериш ЕМС халқаро почта хизмати томонидан сотувчининг ходими томонидан буюртмани тасдиқлашда томонлар келишилган муддатда амалга оширилади.
7.2. Буюртмани олгандан сўнг, товарларнинг миқдори, тўлиқлиги ва турига даъволар қабул қилинмайди.
7.3. Сотувчининг товарни харидорга топшириш мажбурияти товарни почта курьери орқали етказиб бериш ёки қабул қилувчи томонидан почта бўлимига қабул қилиш вақтида бажарилган ҳисобланади.
7.4. Буюртмани олгандан сўнг, харидор етказиб берилган товарларни текшириши ва почта ходимлари иштирокида товарларнинг эълон қилинган миқдори, ассортименти ва тўлиқлигига мувофиқлигини текшириш, шунингдек қадоқлашнинг яхлитлигини текширишишарт. Агар етказиб берилаётган товарларга нисбатан даъволар мавжуд бўлса (ундеринвестиция, жўнатилган товар инвентаризациясида кўрсатилганидан бошқа товарларни бириктириш, ишлаб чиқаришдаги нуқсонлар, бошқа даъволар), олувчининг кўрсатмаси бўйича почта ходимлари аниқланган номувофиқликлар тўғрисида далолатнома тузадилар. . Агар олувчи юқорида кўрсатилган тартибда даъво қилмаган бўлса, сотувчи товарни топшириш мажбуриятини тўлиқ ва тўғри бажарган ҳисобланади.
7.5. Товарга нисбатан даъволар мавжудлиги сабабли етказиб берилган товарлар қайтарилган тақдирда, олувчи қайтарилган товарлар бўлган жўнатмага қуйидаги ҳужжатларни илова қилиши шарт:
- пулни қайтариш учун ариза;
- аниқланган номувофиқликлар тўғрисидаги Актнинг нусхаси;
- тўлов квитанциясининг нусхаси;
- жўнатиш инвентаризациясининг нусхаси;
- қайтиш шакли.
7.6. Буюртма беришда минтақангизга нарх ва етказиб бериш муддати ҳақида батафсил маълумотни билиб олишингиз мумкин.
* Таклифни қайтариб олиш

8.1. Таклифни (шартномани) қайтариб олиш сотувчи томонидан исталган вақтда амалга оширилиши мумкин, аммо бу аллақачон тузилган шартномалар бўйича сотувчининг мажбуриятларини рад этиш учун сабаб емас. Сотувчи таклифни қайтариб олиш (тўхтатиб туриш) ҳодисасидан камида 12 соат олдин, таклифни қайтариб олишнинг аниқ вақтини кўрсатган ҳолда, унинг ахборот сайтида таклифни қайтариб олиш тўғрисида хабар беришни ўз зиммасига олади.
* Форс-мажор ҳолатлари
9.1. Иккала томон ҳам ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини тўлиқ ёки қисман бажармаганлиги учун жавобгарликдан озод қилинади, агар бу бажарилмаслиги ушбу шартнома имзолангандан кейин юзага келган форс-мажор ҳолатлари туфайли юзага келган бўлса.
"Форс-мажор холатлари" фавқулодда ҳодисалар ёки мавжуд воситалар билан олдиндан кўра олмаган ёки олдини ололмаган ҳолатларни англатади. Бундай фавқулодда ҳодисалар ёки ҳолатларга, хусусан: қузғолонлар, тошқинлар, ёнғинлар, зилзилалар ва бошқа табиий офатлар, урушлар, ҳарбий ҳаракатлар, Узбекистон ёки хорижий давлат органларининг ҳаракатлари, шунингдек ҳар икки томоннинг оқилона назорати остида бўлмаган бошқа ҳолатлар киради. Томонларнинг бирортасига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатадиган амалдаги Қонунчилик ёки қоидалардаги ўзгаришлар Форс-мажор ҳолатлари деб ҳисобланмайди, аммо томонларнинг ҳеч бирига ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришга имкон бермайдиган бундай ўзгаришлар юз берган тақдирда, томонлар дарҳол қарор қабул қилишлари шарт. томонлар ушбу шартномани бажаришда давом этишларини таъминлаш учун ушбу муаммони бартараф етиш тартиби мавжуд
* Томонларнинг жавобгарлиги
10.1. Ушбу шартнома шартларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун томонлар Узбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жавобгардирлар.
10.2. Ахборот сайтида ва масофавий ўқитиш сайтида жойлаштирилган барча матн, график ва бошқа маълумотлар қонуний муаллифлик ҳуқуқига эга, ушбу маълумот ва расмлардан ноқонуний фойдаланиш Узбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгарликка тортилади.
* Бошқа шартлар
11.1. Томонлар музокаралар давомида ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик билан боғлиқ барча низоларни ҳал қилишга ҳаракат қиладилар.
11.2. Музокаралар давомида келишувга эришилмаган тақдирда, низолар Узбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ судда ҳал қилинади. 

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies